Logopedzi

Sesja terapeutyczna trwa 30 minut i jest odpłatna. Koszt wynosi 30 zł za sesję.

Ilona Jackowska

Ilona Jackowska

Neurologopeda kliniczny, filolog polski

Prowadzi terapię szeroko pojętych zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz u dzieci pozostających w normie rozwojowej. Pracuje z dziećmi z grupy wysokiego ryzyka, które ze względu na zaburzoną fizjologię pobierania pokarmów wymagają treningu jedzenia i picia.

Zakres pomocy logopedycznej obejmuje:

  • konsultacje logopedyczne
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka (nauka gryzienia i żucia, picia z otwartego kubka, pozycjonowanie)
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy na tle autyzmu, zespołu Downa i MPDz
  • korektę wad wymowy
Aleksandra Dołhacz

Aleksandra Dołhacz

Neurologopeda kliniczny, pedagog, terapeuta środowiskowy

Dodatkowe kwalifikacje, ukończyła:

  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • Certyfikat terapeuty środowiskowego
  • Kurs doskonalący dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej.
  • ukończyła studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii klinicznej

.