Psychiatrzy dziecięcy

Agata Małyszczak

lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

Przyjmuje w Miliczu.

Danuta Reinert

lekarz  specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Przyjmuje w Długołęce.

Aleksandra Szybicka- Prusisz

lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Przyjmuje w Długołęce.

Monika Zych

lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Przyjmuje w Długołęce.