Terapeuci

Aleksandra Dołhacz

rejestratorka medyczna, terapeuta zajęciowy oraz terapeuta środowiskowy

Ukończyłam studia pedagogiczne oraz podyplomowe na kierunku neurologopedii klinicznej.
Posiadam certyfikat terapeuty środowiskowego oraz ukończyłam kurs doskonalący dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej.
W Poradni SALUS pracuję od wielu lat. Pozwoliło mi to na zdobywanie cennych doświadczeń oraz rozwój 🙂 i nabywanie nowych kompetencji. Obecnie pracuję w Poradni w Miliczu jako rejestratorka medyczna, terapeuta zajęciowy oraz terapeuta środowiskowy.

Szymon Jabłoński- Weryński

specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie procesu certyfikacji na psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalista psychoterapii uzależnień. Pracę swoją poddaję regularnej superwizji.
Ukończyłem kurs psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Anita Mikołajczyk

psychoterapeuta uzależnień

Psychoterapeuta, pedagog, terapeuta dziecięcy, doradca zawodowy, z wieloletnim stażem.
Pasja – człowiek jego piękno i tajemnica skrywająca głęboko w duszy.
Praca – terapia indywidualna młodzież i dorośli , grupowa, warsztaty rozwojowe, warsztaty tematyczne. Uwolnienie od traum, przeżyć z dzieciństwa, przekonań i negatywnego obrazu Siebie.
Zadania – działanie z szacunkiem do drugiego człowieka, do jego historii i trudności. Wydobywanie z każdej istoty ludzkiej tego co w niej najpiękniejsze, nauczanie wybaczania i radości z życia. Nauczenie zachwytu i wdzięczności za każdą najdrobniejszą chwilę życia. Rozwój i poznawanie Siebie każdego dnia.
Życie z lekkością i miłością w sercu.

Tomasz Nowosadzki

rejestrator medyczny, pracownik socjalny, instruktor terapii uzależnień

Pochodzę z Milicza. Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym. Skończyłem Policealne Studium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu. Z CPTP Salus współpracuję od 22 lat. Początkowo jako pracownik rejestracji oraz pracownik socjalny. Z czasem uzyskałem kwalifikacje do pacy z osobami uzależnionymi. Prowadzę konsultacje indywidualne oraz sesje grupowe. Ukończyłem szereg szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy, jestem członkiem Zespołów interdyscyplinarnych w Miliczu i Cieszkowie.

W swojej pracy współpracuję zarówno z innymi pracownikami Poradni- lekarzami psychologami ,terapeutami jak i z szeregiem instytucji takich jak sądy, kuratorzy, jednostki samorządowe.

Marek Zachara

instruktor terapii uzależnień