Psycholodzy

Marta Bilińska

psycholog

Jestem Psycholożką, absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS) we Wrocławiu. Obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Przystąpiłam również do procesu certyfikacji na praktyka DBT, organizowanego przez Akademię Motywacji i Edukacji w Warszawie. W relacji z pacjentami opieram się na podejściu poznawczo-behawioralnym, dialogu motywującym oraz terapii dialektyczno-behawioralnej. Najważniejsze w kontakcie z drugą osobą jest dla mnie koncentrowanie się na wzmacnianiu zasobów i poczucia sprawczości poprzez akceptację, troskę, partnerstwo i wydobywanie wewnętrznej motywacji do zmiany. W swojej pracy kieruję się metodami opartymi na dowodach naukowych oraz kodeksem etycznym. Poddaję swoje umiejętności regularnej superwizji.

Psychologia oraz psychoterapia są moją pasją zatem z ogromną satysfakcją zagłębiam się w kolejne obszary tych dziedzin poprzez uczestnictwo w kursach i warsztatach.

Karolina Bociarska

psycholog, psychoterapeuta
Ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne i Wczesne
Wieloaspektowe Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka.
Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie
SWPS pod kierownictwem dr Pragłowskiej i dr Popiel. Interesuję się podejściem III fali CBT
(Terapia Schematów, Terapia Akceptacji i Zaangażowania oraz Mindfulness) i chętnie
wykorzystuję ich elementy w pracy terapeutycznej.
Doświadczenie zdobywałam w szkole na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Centrum
Neuropsychiatrii NEUROMED. Prowadziłam również terapię psychologiczną dla małych
dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Odbyłam praktyki w Stowarzyszeniu MONAR, w którym zajmowałam się problemem
uzależnień u osób dorosłych. W ramach projektów studenckich pracowałam z osobami z
niepełnosprawnościami (z dziećmi i z dorosłymi) w Fundacji L’Arche i Specjalistycznym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konarzewie.
Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji indywidualnej i grupowej oraz uczestniczę w
dodatkowych szkoleniach i warsztatach.

Kamila Bojarska

psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam jednolite studia
magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w
Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
w Krakowie. Certyfikat specjalisty psychoterapii Uzależnień uzyskałam w 2011 roku (certyfikat nr 758).
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we
Wrocławiu oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu, prowadząc psychoterapię indywidualną i
grupową.
Odbyłam również liczne staże m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych
w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i
Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Ukończyłam również m.in. studia podyplomowe z zakresu Dialogu Motywującego (tytuł terapeuty
motywującego) oraz 4-letnie szkolenie z psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we
Wrocławiu. Regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach.
W CPTP Salus w Długołęce pracuję od 2016 roku. Przyjmuję osoby dorosłe w Poradni Zdrowia
Psychicznego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Anita Fedyniuk

psycholog, terapeuta środowiskowy, terapeuta zajęciowy

Jestem absolwentką psychologii na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jestem w trakcie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz całościowego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiadam certyfikat trenera TUS. 

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w trakcie stażu na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w seminariach i szkoleniach. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. 

Przyjmuje w Długołęce.

Konstanty Fotakis

psycholog, specjalista terapii uzależnień

Jestem dyplomowanym psychologiem – specjalność kliniczna, studia magisterskie ukończyłem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Jestem psychoterapeutą terapii uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w szpitalu psychiatrycznym we Wrocławiu oraz w szpitalu psychiatrycznym w Atenach. Pracuję w ośrodkach świadczących usługi psychoterapeutyczne w ramach świadczeń NFZ oraz prywatnych na terenie Wrocławia i okolic. Zajmuję się pomocą: osobom z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych oraz ich bliskim, osobom mającym problemy w relacjach, doświadczających kryzysów życiowych, osobom w żałobie, a także cierpiącym z powodu zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych.

Od lat systematycznie uczestniczę w seminariach dotyczących zdrowia psychicznego w nurcie psychoanalitycznym w Polsce, w Grecji i we Włoszech.

Katarzyna Goch

psycholog, psychoterapeuta
Psychologię ukończyłam we Wrocławiu, specjalność – psychologia kliniczna, następnie dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamiczym oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji klinicznej z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży realizowanej w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.
Posiadam doświadczenie w ramach terapii indywidualnej i grupowej dorosłych, terapii dzieci, młodzieży oraz poradnictwa psychologicznego.
Współpracowałam z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych we Wrocławiu, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Miliczu, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Miliczu. Obecnie pracuje w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Długołęce.
Podlegam systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.
Psychologia oraz psychoterapia są moją pasją zatem z ogromną satysfakcją zagłębiam się w kolejne obszary tych dziedzin poprzez uczestnictwo w kursach i warsztatach.

Daria Hajduk

psycholog, psychoterapeuta

Jestem z wykształcenia oraz zamiłowania psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyłam Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz I stopień studiów podyplomowych Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej (SWPS we Wrocławiu). Ponadto rozwijam się szkoleniowo w obszarze wsparcia i pomocy okołoporodowej dla kobiet oraz ich partnerów.

 

Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, w szczególności kierując się podejściem systemowo – eriksonowskim. Aktualnie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

Pracuje z pacjentami dorosłymi oraz młodzieżą w Miliczu.

Katarzyna Goch

psycholog, psychoterapeuta
Psychologię ukończyłam we Wrocławiu, specjalność – psychologia kliniczna, następnie dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamiczym oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji klinicznej z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży realizowanej w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.
Posiadam doświadczenie w ramach terapii indywidualnej i grupowej dorosłych, terapii dzieci, młodzieży oraz poradnictwa psychologicznego.
Współpracowałam z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych we Wrocławiu, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Miliczu, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Miliczu. Obecnie pracuje w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Długołęce.
Podlegam systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.
Psychologia oraz psychoterapia są moją pasją zatem z ogromną satysfakcją zagłębiam się w kolejne obszary tych dziedzin poprzez uczestnictwo w kursach i warsztatach.

Marcelina Jaromin- Michałowicz

psycholog, psychoterapeuta

Jestem Absolwentką psychologi , ze specjalizacją psychologii klinicznej. Ukończyłam całościowe 4-ltnie skolenie z zakresu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. 

Przyjmuje pacjentów w Miliczu i Długołęce.

Anna Józefczak

psycholog

Jestem psychologiem ze specjalnością psychologia kliniczna.

         Wykształcenie zdobyłam na Dolnośląskiej Szkole Wyższej – studia ukończyłam z wyróżnieniem.

         Ukończyłam także Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii Studium Psychologia Praktyczna, moduły:

 • Znaczenie i zastosowanie diagnozy w praktyce psychologicznej
 • Time Perspective Therapy, koncepcja autorska: Philip Zimbardo, Rosemary Sword, Richard Sword
 • Podejście uważności (Mindfulness) z elementami współczucia (compassion)
 • Praca z genogramem

           

            Ukończyłam też szkolenie w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii w zakresie terapii poznawczo-behawioralna     zaburzeń odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się,

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na macierzystej Alma Mater jako pracownik dydaktyczny. Pracowałam też z dziećmi w wieku 7 – 15 lat jako psycholog szkolny oraz uczestniczyłam jako obserwator w spotkaniach grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych  prowadzonej przez  certyfikowaną terapeutkę uzależnień.

 

Psychologia to nie tylko moja pasja, ale też przestrzeń spotkania z drugim człowiekiem, który jest odrębnym światem do odkrycia. Szanuję godność, autonomię i system wartości moich pacjentów. Zajmuję się diagnozą i terapią psychologiczną w zakresie, który nie wymaga psychoterapii, a pracując z pacjentem opieram się o jego wszelkie zasoby uwzględniając jego potrzeby jak i indywidualne możliwości.

Przyjmuje w Długołęce.

Anna Marciniak

psycholog, psychoterapeuta , dietetyk

Ukończyłam studia z zakresu psychologii na wrocławskim Uniwersytecie SWPS oraz dietetyki na wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Wykształcenie uzupełniłam poprzez ukończenie stażu szkoleniowego z psychodietetyki w Instytucie Psychodietetyki oraz studiów podyplomowych z dietetyki pediatrycznej. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej “Przylądek Nadziei”, gdzie wspierałam dzieci oraz ich rodziny podczas leczenia przeciwnowotworowego. 

Odbyłam szkolenia m.in. z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania I oraz II, technik relaksacji i wizualizacji, technik DBT, psychoonkologii oraz psychodietetyki. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam kompetencje, biorąc udział w kursach oraz konferencjach naukowych.

Obszarem mojej pracy są głównie psychoterapia oraz psychodietetyka. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Przyjmuje w Długołęce i Miliczu.

Nadia Niedbalska

psycholog, psychoterapeuta

Przyjmuje w Długołęce i Miliczu.

Olha Ovcharenko

psycholożka, psychoterapeuta

Jestem doktorem psychologii. Ukończyłam 5-letnie studia na Narodowym Uniwersytecie Czerkaskim im. Bohdana Chmielnickiego (Ukraina) oraz obroniłam doktorat na Uniwersytecie Kijowskim im. Borysa Hrinczenki (Ukraina). Ukończyłam liczne szkolenia m.in. z psychologii sytuacji kryzysowych w kierunku psychodynamicznym, wsparcia osób w kryzysie, uczestniczyłam w międzynarodowej Szkole Letniej UNESCO dotyczącej psychospołecznej adaptacji uchodźców. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyłam w centrach psychologicznych, przy placówkach oświatowych, fundacjach i stowarzyszeniach pomagających dzieciom, młodzieży i dorosłym w kryzysie. W Polsce pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Wspieram psychologicznie pacjentów, którzy doświadczają sytuacji trudnych, straty, trudności w adaptacji i integracji społeczno-kulturowej, problemów rodzinnych; którzy przeżywają lęki, stany paniki, zwątpienie w siebie, stany depresyjne, są w stanie kryzysu.

Przyjmuje w Długołęce 

Iga Rajczakowska

psycholog, psychoterapeuta, kierownik oddziału dziennego w Długołęce

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Wiedzę psychoterapeutyczną zdobywałam w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagielońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Ukończyłam doskonalące studia podyplomowe z zakresu podstaw oraz szczegółowych zagadnień psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję zarówno z dziećmi oraz młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi.
Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w:

 • XII Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu,
 • Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu,
 • Oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
 • Oddziale terapeutycznym dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych
 • Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kiliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
 • Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

oraz na licznych kursach i szkoleniach.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Karolina Romanowicz- Trocińska

psycholog, psychoterapeuta
Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną,oraz przygotowaniem pedagogicznym, a także psychoterapeutą w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyłam Psychologie na Uniwersytecie Opolskim i Całościowy Kurs Psychoterapii
we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, a także Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, liczne kursy i szkolenia w zakresie terapii i diagnozy dzieci oraz pracy z rodzicem i rodziną. Posiadam kwalifikacje psychologii transportu
i psychodiagnostyki. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii.
Prowadzię psychoterapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuję w nurcie Integratywnym.
Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Krzysztof Solarewicz

psycholog, psychoterapeuta
Jestem psychologiem i prowadzę psychoterapię psychodynamiczną osób dorosłych. Ukończyłem studia na Uniwersytecie SWPS z tytułem magistra psychologii ze specjalnością psychologii klinicznej. Jestem w trakcie certyfikowanego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuję w przychodni CTPT Salus w Długołęce w Zespole Lecznictwa Środowiskowego.

Magdalena Strzelecka

psycholog, specjalista terapii uzależnień

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie uczestniczę w procesie uprawniającym do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTB.

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień w Czarnym Borze. Ukończyłam także studia podyplomowe: mediacje w rodzinie i biznesie w WSB. Doświadczenie zawodowe zdobywałam: staż kliniczny i praktyka w ZLO Czarny Bór oraz w pracy w poradni i oddziale dziennym jako psycholog i psychoterapeuta w CTU Sango w Ząbkowicach Śl., także w indywidualnej praktyce. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zajmuję się między innymi psychoterapią takich zaburzeń jak: uzależnienie od substancji i behawioralne, pomoc bliskim osób uzależnionych, zaburzenia odżywiania, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, PTSD, udzielam pomocy psychologicznej osobom będącym ofiarami przemocy oraz w innych kryzysach życiowych. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, szkolenia z zakresu psychologii i psychoterapii.

Ernest Swora

psycholog, psychoterapeuta

Kierownik oddziału dziennego w Miliczu, przyjmuje też w Długołęce.

Joanna Szmigiel Waszczuk

psycholog, psychoterapeuta

Anna Ślęczek

psycholog, pedagog, psychoterapeutka

Moją największą pasją zawodową jest towarzyszenie ludziom młodym na ich drodze rozwoju. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi. Prowadzę poradnictwo i psychoedukację dla rodziców przeżywających trudności w kontaktach ze swoimi pociechami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Studiowałam psychologię i pedagogikę opiekuńczą z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Terapię Poznawczo – Behawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie. Cały czas aktywnie uczestniczę w szkoleniach i kursach. Jako psychoterapeuta kształcę się na IV roku w szkole Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.
Doświadczenie jako psycholog i psychoterapeuta zdobywałam w fundacjach i stowarzyszeniach pomagających ludziom młodym ze środowisk marginalnych, szkołach, świetlicach środowiskowych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce oraz na oddziale młodzieżowym szpitala psychiatrycznego Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Joanna Urbaniak

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, dyplomowaną psychoterapeutką. Zajmuję się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży. Specjalizuję się również w psychoterapeutycznej opiece okołoporodowej oraz w pracy z diadą: matka-dziecko (dzieci do 3 roku życia).

Pracuję z pacjentami zgłaszającymi się z:

 • lękiem,
 • obniżonym nastrojem,
 • objawami somatycznymi,
 • trudnościami w życiu prywatnym i zawodowym
 • oraz z osobami doświadczającymi kryzysu.

Prowadzę również terapię z osobami, które mają problemy z wejściem w bliskie relacje, odczuwają wewnętrzną pustkę oraz samotność.

W pracy z młodzieżą najczęściej stykam się z kryzysem tożsamości, depresją, autoagresją zaburzeniami odżywiania, problemami związanymi z wejściem w dorosłość.

Swoją praktykę prowadzę pod regularną superwizją z zachowaniem najwyższych standardów etycznych.

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie SWPS, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przeszyłam również szkolenie z zakresu Pracy psychoterapeutycznej z kobietami w ciąży i diadą matka-niemowlę. Biorę udział w licznych szkoleniach i seminariach, nadal aktywnie doskonalę swoje
umiejętności zawodowe. Kompetencje zdobywałam prowadząc tematyczne warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych i młodzieży oraz konsultacje indywidualne i grupowe. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale stacjonarnym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w pracy psychoterapeutycznej we wrocławskiej przychodni NZOZ.

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Karolina Widuch

psycholog, psychoterapeuta
Jestem psychologiem (ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim) oraz psychoterapeutą w procesie certyfikacji i w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, pracując głównie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Jako psycholog współpracowałam też z domem pomocy społecznej oraz fundacjami wspierającymi osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, prowadząc warsztaty oraz wsparcie indywidualne.
Aktualnie prowadzę konsultacje psychologiczne oraz terapię z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej, która opiera się na relacji terapeutycznej (więzi jaka tworzy się między pacjentem i terapeutą w trakcie trwania leczenia). Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, starając się stworzyć bezpieczną przestrzeń opartą na atmosferze pełnego szacunku, akceptacji oraz zaangażowania.
Systematycznie poddaje swoją prace superwizji indywidualnej oraz grupowej u certyfikowanych superwizorów PTP oraz rozwijam swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Małgorzata Wiktorek

psycholog, psychoterapeuta

Z wykształcenia psycholog i psychoterapeuta. Jest absolwentką psychologii o specjalizacji psychologia kliniczna. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamiczym. Przygotowuje się do zdobycia certyfikatu PTP.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała pracując z osobami z zaburzeniami psychicznymi i organicznymi oraz z pacjentami, których problemy emocjonalne i osobiste utrudniały codzienne funkcjonowanie. Od 2010 roku jest zaangażowana jako psycholog i trener umiejętności społecznych w projekty będące formą wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzięki czemu zdobywa doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć psychoedukacyjnych.

Od 2016 roku pracuje w Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej „Salus” w Miliczu prowadząc konsultacje psychologiczne oraz terapie z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

W pracy terapeutycznej czerpie z nurtu psychoterapii psychodynamicznej, która wymaga od psychoterapeuty maksymalnie zindywidualizowanego podejście do pacjenta. Swoją pracę systematycznie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTP.