Psychiatrzy

Katarzyna Dulna

specjalista psychiatrii dorosłych

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii, absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Przez szereg lat pełniłam funkcję ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach, dyrektora do spraw lecznictwa oraz pracowałam w Poradni Leczenia Odwykowego w Miliczu. Od wielu lat prowadzę prywatny gabinet psychiatryczny. Jestem również biegłą sądową z zakresu psychiatrii i uzależnień. W naszej poradni Salus otaczam opieką lekarską pacjentów Psychiatrycznego Oddziału Dziennego oraz przyjmuję pacjentów w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach naukowych oraz kursach z zakresu psychiatrii, lecznictwa odwykowego i psychiatrii sądowej.

Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych: zaburzeń o charakterze nerwicowym, zaburzeń afektywnych, psychotycznych, osobowości oraz na podłożu organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

Przyjmuje w Miliczu.

Przemysław Dulny

specjalista psychiatrii dorosłych

Przyjmuje w Miliczu.

Ewa Kraus Śmierzchalski

specjalista psychiatrii dorosłych

Przyjmuje w Miliczu.

Joanna Kubisz

specjalista psychiatrii dorosłych

Cezary Maciejak

specjalista psychiatrii dorosłych

Jestem specjalistą psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyłem Akademię Medyczną we Wrocławiu oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie przy Krakowskim Centrum Psychoterapii. Specjalizowałem się pracując w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach, a następnie w Poradni Zdrowia Psychicznego Podwale 13.  Współtworzyłem pierwszy we Wrocławiu Zespół Lecznictwa Środowiskowego w PZP Podwale 13. Ukończyłem szkolenia w zakresie pracy z osobami uzależnionymi w PARPA w Warszawie i w zakresie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opiatów (terapia Metadonem).

Od 1998r. pracuję w ambulatoryjnym lecznictwie psychiatrycznym zarówno w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jak i usług komercyjnych. Od 2001r. Współtworzę i kieruję wraz z Ewą Wolniakowską Poradnią Salus – specjalistyczną placówką lecznictwa psychiatrycznego ambulatoryjnego pracując jako psychiatra w poradni psychiatrycznej dla dorosłych i dla dzieci, w poradni leczenia uzależnienia od alkoholu i w zespole lecznictwa środowiskowego. Poza bezpośrednią pracą z pacjentami od wielu lat wykonuję również obowiązki zawodowe jako lekarz orzecznik i biegły psychiatra sądowy.

Przyjmuje w Miliczu i Długołęce.

Wojciech Tylewicz

lekarz specjalista psychiatrii

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego i m. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przez wiele lat pracowałem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, większość kariery w tej placówce pracowałem w oddziale ogólnopsychiatrycznym III jako lekarz asystent ( oddział stacjonarny zamknięty ) – pacjenci hospitalizowani z powodu zaburzeń psychotycznych, zamachów samobójczych, zaburzeniań zachowania w przebiegu niepełnosprawności intelektualnej, ciężkimi epizodami depresyjnymi, zaostrzeniami w przebiegu CHAD, majaczeniami w przebiegu uzależnień oraz procesów otępiennych ). Pracowałem również w oddziale psychiatryczno-rehabilitacyjnym – który pomagał w powrocie do społeczeństwa po kryzysie psychicznym i hospitalizacji. Od 2012 regularnie pełniłem też dyżury w psychiatrycznej izbie przyjęć opiekując się pacjentami z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia.
Dalszą pracę w warunkach szpitalnych realizowałem jako lekarz naczelny w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego W Czarnym Borze – gdzie leczeniem i terapią objęci byli pacjenci z uzależnieniami, uzależnieniami krzyżowymi oraz współistnieniem zaburzeń psychicznych z uzależnieniami.

 

Przyjmuje w Długołęce

Ewa Wolniakowska

specjalista psychiatrii dorosłych

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii, psychoterapeutką nurtu psychodynamicznego. Pracowałam jako asystent, a następnie ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach, kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego w Miliczu jako ordynator oddziałupsychiatrycznego dla osób dorosłych a także jako kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Jestem biegłą z zakresu psychiatrii sądowej. W Poradni Salus pełnię rolę kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego, konsultuje pacjentów Psychiatrycznego Oddziału Dziennego, przyjmuje pacjentów dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych: zaburzeń nerwicowych, nastroju, depresji, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, chorób otępiennych, dolegliwości i objawów spowodowanych uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Współtworzę i kieruję wraz z Cezarym Maciejakiem Poradnię Salus

Przyjmuje w Miliczu i Długołęce.